سال تحصیلی ۹۸-۹۷

جشن قرآن

روز دانش آموز

انجمن اولیا و مربیان

شورای دانش آموزی

مانور زلزله

شب یلدا

اردو

جشن آب

پانزده سالگی مدرسه