چرتکه

  • برگزاری کلاس های چرتکه برای دانش آموزان تحت نظر موسسه هوش طلایی به صورت ترمیک

  • شرکت در مسابقات چرتکه در سطح شهر و کشور

  • اعطای گواهی نامه معتبر به شرکت کنندگان

اتاق فرار