کامپیوتر

  • برگزاری کلاسهای کامپیوتر تحت نظر مجتمع فنی تهران در سایت رایانه مدرسه

  • مجهز به  ۱۰ سیستم کامپیوتری کامل جهت آموزش به دانش آموزان

  • آموزش ویندوز و paint  برای پایه های پیش دبستان و اول

  • آموزش word  برای پایه دوم

  • آموزش power point برای پایه های سوم و چهارم

  • آموزش excel برای پایه پنجم

  • آموزشی photoshop برای پایه ششم

اتاق فرار