هوش و خلاقیت

  • گروه آموزشی«هوش و خلاقیت برتر» متشکل از دانش آموختگان دانشگاه های معتبر کشور جهت پرورش و ارتقای هوش، خلاقیت، حافظه ، تمرکز و کار گروهی دانش آموزان با توجه به آموزش و بازیهای مرتبط با هر پایه( حل جدول سودودکو، دومینو ، مکعب روبیک و …) به شیوه ای نوین ، بازی های فکری-عملی متنوع (جنگا، لگو، لونپوس پیرامید، رانی پارک و…) تمرینات و آزمون های مرتبط، کلاس هایی را مطابق برنامه ارائه شده برای دانش آموزان برگزار خواهد کرد.

  • برگزاری مسابقات آنلاین تلگرامی هفتگی برای دانش آموزان

اتاق فرار