تاریخچه و اهداف

اهداف کلی برگرفته شده از سند ملی برنامه درسی

دبستان غیر دولتی هوشمند پسرانه آینده سازان برتر1

1-  توسعه روشهای فعال و نوین تدریس با توجه به محتوا، روش و یادگیری بجای یاددهی

2-  توجه به شیوه های ارزشیابی توصیفی و مستمر و نقش و اهمیت آن در یادگیری.

3-  توسعه و گسترش آموزش و فرهنگ مطالعه و پژوهش در دانش آموزان و آموزگاران.

4-  توسعه و گسترش و تعمیق فرهنگ دینی برگرفته از قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت درونی کردن ارزشهای اخلاقی و اسلامی وتوجه به امر نماز وقران

5- روش تدریس مجری طرح کار در مدرسه و انجام تکالیف در مدرسه

6- آموزش معلمین و بسترسازی و ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقاء و به روزرسانی در مهارتهای تخصصی و حرفه ای

7-  ارتقاء بهداشت فردی و گروهی دانش آموزان.

8- شناخت و تقویت استعدادهای هنری دانش آموزان و استفاده مناسب جهت شکوفایی علمی، آموزشی، تربیتی و ورزشی

9- ارتقاء و توسعه روابط اجتماعی و رشد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و درونی کردن ارزشهای اخلاقی و اسلامی دانش آموزان.

10- بسترسازی و ایجاد زمینه‌های لازم برای هوشمند سازی مدرسه.

11- به کارگیری نرم‌افزارهای کمک آموزشی وتوسعه محتوای آموزشی بصورت چندرسانه ای