تاریخچه و اهداف

اهداف كلي برگرفته شده از سند ملي برنامه درسي

دبستان غیر دولتی هوشمند پسرانه آینده سازان برتر۱

۱-  توسعه روشهاي فعال و نوين تدريس با توجه به محتوا، روش و يادگيري بجاي ياددهي

۲-  توجه به شيوه هاي ارزشيابي توصيفي و مستمر و نقش و اهميت آن در يادگيري.

۳-  توسعه و گسترش آموزش و فرهنگ مطالعه و پژوهش در دانش آموزان و آموزگاران.

۴-  توسعه و گسترش و تعميق فرهنگ ديني برگرفته از قرآن و اهل بيت عصمت و طهارت دروني كردن ارزشهاي اخلاقي و اسلامي وتوجه به امر نماز وقران

۵- روش تدریس مجری طرح کار در مدرسه و انجام تکالیف در مدرسه

۶- آموزش معلمین و بسترسازي و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي ارتقاء و به روزرسانی در مهارتهاي تخصصي و حرفه اي

۷-  ارتقاء بهداشت فردي و گروهي دانش آموزان.

۸- شناخت و تقويت استعدادهاي هنري دانش آموزان و استفاده مناسب جهت شكوفايي علمي، آموزشي، تربيتي و ورزشي

۹- ارتقاء و توسعه روابط اجتماعي و رشد فرهنگي، سياسي، اقتصادي و دروني كردن ارزشهاي اخلاقي و اسلامي دانش آموزان.

۱۰- بسترسازي و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي هوشمند سازي مدرسه.

۱۱- به كارگيري نرم‌افزارهاي كمك آموزشي وتوسعه محتواي آموزشي بصورت چندرسانه ای

اتاق فرار