ریاضی و تیزهوشان

  • برگزاری کلاس های تیزهوشان و المپیاد برای پایه پنجم و ششم

  • برگزاری کلاس های تقویتی و آشنایی خانواده ها با نحوه تدریس

  • برگزاری آزمونهای سراسری مرآت ، سنجه ، قلم چی و کانگورو 

اتاق فرار