رباتیک

  • برگزاری کلاس های رباتیک با همکاری مجتمع فنی تهران

  • ساخت ربات های متفاوت در طول سال تحصیلی مطابق محتوای آموزشی کتب درسی همچون : اهرم ها ، قرقره ها، چرخ دهنده و گیربکس و ….

  • برگزاری مسابقات رباتیک در مدرسه ، بین مدارس و در سطح شهر 

  • اعطای گواهینامه و مدرک معتبر به دانش آموزان

اتاق فرار