تربیت بدنی

  • آموزش هدفمند و برنامه ریزی شده فوتبال روی زمین چمن مصنوعی مدرسه

  • آموزش شطرنج در فضای مجزا و مجهز در سطح مقدماتی و پیشرفته

  • آموزش تنیس روی میز و بسکتبال

  • آموزش اسکیت تحت نظارت فدراسیون اسکیت

  • برگزاری لیگ فوتبال و جام حذفی در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان

  • ایجاد ساعات تفریح پویا و بازی کردن دانش آموزان در این ساعات از قبیل : فوتبال دستی ، دارت ، مار و پله و …

اتاق فرار