فروردین ماه

يكشنبه ۲۹ فروردين

فارسي 👇🏻

https://aparat.com/v/DBHVJ

 

شنبه ۲۸ فروردين

ریاضی 👇🏻

https://aparat.com/v/fkMG8

 

سه شنبه ۲۴ فروردين

فارسي 👇🏻

https://aparat.com/v/4bhWk

 

دوشنبه ۲۳ فروردين

ریاضی 👇🏻

https://aparat.com/v/9u2qV

 

يكشنبه ۲۲ فروردين

فارسي 👇🏻

https://aparat.com/v/PdsrR

 

شنبه ۲۱ فروردين

ریاضی 👇🏻

https://aparat.com/v/fkwj0

فارسي 👇🏻

https://aparat.com/v/mx28P

 

اتاق فرار